2 Lampiran ide kreatif untuk memperdagangkannya !!!!!!!!!!!!!